کیوسک طرح استیل ۴۳ اینچ

میز لمسی

کیوسک لمسی طرح استیل برای کاربری نمایشگاهی طراحی شده است و به راحتی قبل جابه جایی است و در محل مقصد اسمبل می شود.