کیوسک طرح استیل ۴۳ اینچ

میز لمسی

کیوسک لمسی طرح استیل برای کاربری نمایشگاهی طراحی شده است و به راحتی قبل جابه جایی است و در محل مقصد اسمبل می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *